Wij maken ons grote zorgen over de aarde. Het lijkt erop dat alles om geld en winst draait ten koste van de natuur. Wij willen anders met de natuur omgaan: met respect voor de natuur en met de natuur samenwerkend, als gelijkwaardige partner. We leren van de natuur.

We zien onszelf als rentmeesters, die “ons” land van 2 ½ ha zo goed mogelijk bijhouden en bewerken. Wij leveren zo een kleine bijdrage aan het verbeteren van de wereld. We zien, kennen en accepteren onze beperktheden; onze vingers zijn maar “zo lang als ze zijn”.  We doen wat we kunnen.

We staan positief in ons leven. We streven naar een leven in een rustig tempo, van binnenuit, op een manier die past bij wie we zijn. We genieten van het moois om ons heen en laten ons verrassen door wat de natuur ons biedt. We kijken met aandacht naar alles wat groeit en bloeit. We zien ons leven met ons voedselbos als een boeiende reis. 

We willen graag een voorbeeld en een stimulans of inspiratiebron zijn. “Samen” doen is in onze visie heel belangrijk om verder te komen. Om te beginnen ‘samen met elkaar’. Eén plus één maakt drie! Vervolgens samen met de natuur en samen met andere mensen om ons heen. Gedeelde verhalen brengen ons verder.

MISSIE

We richten ons terrein zodanig in dat de natuur ruimte krijgt, er meer biomassa kan ontstaan en de bodem steeds rijker wordt. We werken samen met de natuur, zonder gebruik te maken van gif. We streven ernaar zoveel mogelijk stikstof en CO2 te binden, water vast te houden, de biodiversiteit van de aanplant en de dieren te vergroten. We genieten van de stilte en in de natuur zijn. 

Wij volgen de principes van de permacultuur. We volgen de natuur. De natuur onderhoudt zich veel mogelijk zelf en ontwikkelt zich. We zorgen voor de randvoorwaarden om dit proces op gang te krijgen en op gang te houden.
We streven naar een natuurlijk evenwicht tussen alles wat leeft, op, in en onder het land, zoals planten, bomen, struiken, bloemen, water- en bodemleven, vogels, insecten, schimmels, bacteriën en andere dieren. 

Mensen zijn welkom op ons land. We zoeken verbinding over wat we aan het doen zijn met de mensen in ons gezin, in de familie, in de buurt, in ons dorp, in de provincie, eventueel steeds breder, zoals het zich ontwikkelt. We willen samen plannen maken, in aansluiting op wat er bij ons en anderen leeft. 

We hebben geen haast. Dat leren we steeds weer van ons bos. Én we hebben geen grote commerciële doelstellingen. We blijven vertellen over wat we zien en meemaken. We doen dat in onze rondleidingen, onze nieuwsbrieven, via onze website en in de vele andere gesprekken. 

Op termijn kunnen we het hele jaar door eten van noten, fruit, groenten. Zo zijn we minder afhankelijk van voedsel uit de winkel

We blijven genieten van wat er groeit, stroomt, leeft en bloeit.