Natuurlijk samen

Samen werken met de natuur èn met elkaar. Op een manier, die bij de natuur en onze eigen natuur past. Natuurlijk, dus. Goed kijken en telkens kiezen om wel of niet iets te doen zodat het klopt.

Visie & Missie

Wat drijft ons om onze energie in een voedselbos te steken? Belangrijke steekwoorden: in harmonie met de natuur, biodiversiteit, respect voor alles dat groeit en bloeit. Wij genieten en willen inspiratie bieden aan iedereen die met ons meekijkt.

respect voor alles dat groeit en bloeit, boven en onder de grond.

Beelden

Ons voedselbos in ontwikkeling. Kijk je mee? Beelden door de seizoenen heen, beelden gedurende de jaren, vanaf het begin.

Nieuwsbrief

In onze Nieuwsbrieven houden we mensen in woord en beeld op de hoogte van het wel en wee in en rondom het voedselbos. Ze verschijnen eenmaal per drie maanden. Daarnaast verspreiden we actuele informatie en beeld via Instagram.

Coaching

Naast het voedselbos is het ook Onnie’s passie om mensen te begeleiden die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zij ziet veel overeenkomsten tussen hoe de natuur werkt en wat belangrijk is voor mensen die zich verder willen ontwikkelen. Haar prettige werkkamer kijkt uit over het voedselbos. Meer weten? Lees verder of bel Onnie.

Contact

Henk Verburg 0611300981
Onnie Diederen 0633054375

mail: voedselbosverlorenland@kpnmail.nl

Teelebeekstraat 15
6596BT Milsbeek